Przejdź do linku szukania | Przejdź do linku nawigacji | Przejdź do linku zawartości | Pomiń link wyboru języka

Africa

North America

Latin America

Europe

Eurasia

Asia PacificAdBlue i Regulacje Prawne

Istnieją różne standardy emisji na świecie, które ustalają dokładne limity emisji tlenków azotu i wymagają użycia SCR wraz z AdBlue. Cztery główne substancje zanieczyszczające, których dotyczą normy prawne to: tlenki azotu (NOx), cząstki stałe (PM), tlenek węgla (CO) i węglowodory (HC).

W Europie, pierwsza z norm – Euro 0 – weszła w życie w 1990 ograniczając emisję NOx do 14.4 g/kWh oraz cząstek stałych do 1.1 g/kWh. Norma Euro III z 2001 roku obniżyła te limity odpowiednio do 5 i 0.1. Użycie AdBlue stało się konieczne wraz z wprowadzeniem norm Euro IV, V i VI. Dotyczą one tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów oraz tlenku węgla.  Normę Euro IV stosowano od października 2005 do października 2006 a Euro V od października 2008 do października 2009. Limit emisji dla NOx w normie Euro IV wynosi 3.5 g/kWh i 2.0 g/kWg w normie Euro V. Norma Euro VI znajdzie zastosowanie w latach 2013-2014 i ograniczy emisję NOx do 0,4 g/kWh.

W USA emisja spalin samochodowych jest regulowana przez Clean Air Act. Użycie mocznika wraz z technologią SCR wchodzi do Stanów Zjednoczonych wraz z implementacją tzw. Normy US2010, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., a która ustala poziom emisji NOx na 0.3 g/kWh.

W Australii i Nowej Zelandii normy emisyjne pozostają o kilka lat opóźnione w stosunku do europejskich. Euro IV została tam wprowadzona w 2007 r. a Euro V będzie stosowana od 2010 r.

W Chinach, prawo stanowią tzw. Narodowe standardy IV i V. Od 2008 r. narodowy standard VI dla samochodów ciężarowych ograniczył emisję NOx do 3.5 g/kWh a cząstek stałych do 0.02 g/kWh. Ta norma jest stosowana w Pekinie od 2008 r.

W Brazylii, prawodawstwo nazywane jest PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores i będzie miało zastosowanie od 2012 r. Czynnik aktywny jest w Brazylii znany jako ARLA 32 i jest to skrót od jego pełnej nazwy: Agente Reductor Liquido Automotivo.