Przejdź do linku szukania | Przejdź do linku nawigacji | Przejdź do linku zawartości | Pomiń link wyboru języka

Africa

North America

Latin America

Europe

Eurasia

Asia PacificAdBlue i Wysokiej Czystości Mocznik do Produkcji

System SCR jest wrażliwy na różne możliwe zanieczyszczenia w roztworze mocznika. Nawet niewielkie ilości nieczystości mogą poważnie go uszkodzić. W celu uniknięcia zanieczyszczenia niezbędne jest użycie bardzo czystej wody do produkcji AdBlue. Użycie nieoczyszczonej wody stanowi największe zagrożenia dla katalizatora. Większość producentów samochodów nie uznaje reklamacji jeśli przyczyną uszkodzenia jest użycie niskiej jakości roztworu, który został zanieczyszczony lub z którym niewłaściwie się obchodzono. Dlatego też konieczne jest utrzymanie wysokich standardów jakości AdBlue zgodnych z normą ISO 22241 (ISO-22241-1, ISO-22241-2, ISO-22241-3), które spełnia Air1. Użycie jakościowego produktu pozwoli uniknąć wysokich kosztów związanych z wymianą katalizatora.

Air1 dostarcza AdBlue wysokiej jakości, aby zapewnić bezproblemowe działanie systemu SCR. AdBlue Air1 jest pozyskiwane jako strumień bardzo czystego mocznika bezpośrednio z linii produkcyjnej. Każdy zbiornik jest dokładnie sprawdzany i znakowany, tak aby można było prześledzić całą jego drogę.

Dowiedz się więcej o produkcji Air1